11/07/2017 Urbanisme

Palamós atorgarà un global de 15 mil euros en la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

El període de tramitació d'aquests ajuts és obert fins al 30 de setembre i cal sol•licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós. El tipus d’actuació subvencionable són per a obres que s’hagin portat a terme entre l’1 de gener del 2016 i el 30 de setembre del 2017, en habitatges de més de 20 anys d'antiguitat, i dins l'àmbit de sanejament i pintat de tota la façana, reparació o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, neteja i restauració d’elements de tancament o serralleria, eliminació d’aparells condicionadors d’aire i antenes, substitució de baixants i canals de recollida d’aigües o reparació de cornises i volades.

L'Ajuntament de Palamós ha inclòs al pressupost municipal de 2017 una partida de 15 mil euros destinada a poder subvencionar una part de les millores que els veïns del municipi puguin fer a les façanes dels seus habitatges.

L'objectiu d'aquesta acció és la de poder fomentar la rehabilitació d'habitatges de Palamós, ajudant en aquest cas a millorar les façanes fet que repercuteix en la seguretat de veïns i vianants, així com en la imatge general de l'espai públic.

El període de tramitació d'aquests ajuts és obert fins al 30 de setembre, que cal sol•licitar i presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, acompanyat de còpia de les factures de l’obra realitzada i fotografies de la façana abans i després de la millora.

El tipus d’actuació subvencionable són per a obres que s’hagin portat a terme entre l’1 de gener del 2016 i fins al 30 de setembre del 2017, i dins l'àmbit de sanejament i pintat de tota la façana, reparació o reposició dels diferents elements constructius i ornamentals, neteja i restauració d’elements de tancament o serralleria, eliminació d’aparells condicionadors d’aire i antenes, substitució de baixants i canals de recollida d’aigües o reparació de cornises i volades.

S’exclouen d'aquests ajuts la demolició de la façana, la substitució de la fusteria, si aquesta no s’inclou en una actuació global en la façana, i les actuacions que s’hagin executat sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència d’obres.

Per a rebre l'ajut cal que es tracti d’immobles residencials de fins a quatre habitatges, amb més de 20 anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys.

Aquesta ajuda la poden sol•licitar tant els propietaris dels immobles com la comunitat de propietaris, en el cas d’edificis en propietat horitzontal.

La dotació total de la partida destinada a subvencions per a la rehabilitació de façanes es repartirà en règim de concurrència competitiva i que, en cas de no haver-hi crèdit suficient, seran objecte de prorrateig entre tots els sol•licitants.

La subvenció serà del 50% del cost d’execució (IVA inclòs) i del 100% dels tributs municipals inherents a l’actuació (taxa obres, ICIO, taxa OVP), amb un límit màxim de 2.500 euros per actuació.

Les persones interessades a obtenir més informació sobre el procés i tramitació d'aquestes subvencions es poden adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé a l'Àrea d'Urbanisme, els dos serveis ubicats a l'edifici de l'Ajuntament de Palamós (carrer Major, 56).

Foto: rehabilitació de façanes a Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments