08/03/2019 Serveis Econòmics

L'Ajuntament de Palamós tanca l’exercici 2018 amb un resultat positiu de prop d'1,8 milions d'euros

Amb aquesta dada el pressupost 2018 segueix la tendència positiva de les liquidacions pressupostàries dels darrers anys. Aquesta bona dinàmica econòmica permet que l’endeutament del municipi se segueixi reduint, passant del 33% en el qual estava situat ara fa aproximadament un any, al 26% actual. L'objectiu municipal és poder seguir rebaixant aquest índex durant el 2019. Els bons resultats econòmics d'aquests darrers anys són fruït del treball de gestió i control que s'aplica des de les respectives àrees municipals sota la supervisió dels Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Palamós.

L’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Palamós ha dut a terme el tancament de l’exercici 2018, amb el resultat positiu d'1.793.788,80 euros.

A aquesta dada cal afegir-li que el romanent positiu de tresoreria acumulat en els darrers anys a l'Ajuntament de Palamós se situa en un global de més de 4.622.877,70 euros. Aquesta xifra fa evident l'obtenció de superàvit en termes d'estabilitat financera que en aquest cas és de prop d'1.714.999,01 euros.

Reducció de l'endeutament al 26%
Amb aquestes xifres positives el pressupost de 2018 ha seguit la tendència de les liquidacions dels darrers anys que han permès reduir l’endeutament del municipi fins al 26,54% actual.

L'Àrea de Serveis Econòmics segueix treballant en l'amortització de deute, per tal de seguir rebaixant durant el 2019 aquest percentatge que aproximadament fa un any era del 33,34%.

Cal destacar doncs aquesta progressiva tendència a la baixa que s'ha obtingut en els darrers anys, i que situaven el deute del municipal en un 58% l'any 2014, un 52% el 2015 i un 46% l'any 2016.

El superàvit global aconseguit és fruit d’un treball de gestió que s'ha realitzat des de l’Àrea de Serveis Econòmics, potenciant l’estalvi i amb una implicació directa de les àrees municipals que tenen un paper rellevant en el control i gestió dels seus pressupostos. A banda cal destacar també la tasca constant realitzada per a poder seguir incrementant el nivell d’ingressos en els pressupostos municipals.

Foto: Ajuntament de Palamós.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments