16/10/2019 Acció Social i Ciutadania

Nou impuls en la gestió dels serveis socials de Palamós

El municipi considera necessari actualitzar la gestió de l’equip bàsic d’atenció social primària i els serveis de suport, per continuar garantint una atenció adequada a les noves necessitats que en aquest àmbit té Palamós. Amb aquest objectiu s'han acordat un seguit de millores que s'aplicaran en un nou conveni establert amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, de qui depèn la gestió d'aquest servei. Entre altres propostes aquest acord inclourà la incorporació d'un/a treballador/a social, un/a educador/a social i un/a administratiu/iva. A banda també permetrà l'augment a jornada completa d'un/a integrador/a social per al Centre Obert; ampliant també a jornada completa l’atenció psicològica que es realitza en el Servei d’atenció psicològica de l’àrea d’atenció a la família.

L'Àrea d'Acció Social, Ciutadania, Immigració i Cooperació de l'Ajuntament de Palamós ha treballat en els darrers mesos les diverses propostes que des del municipi es consideren bàsiques per a possibilitar seguir impulsant la gestió dels Serveis Socials del municipi.

Palamós considera del tot necessari actualitzar la gestió de l’equip bàsic d’atenció social primària i els serveis de suport, per continuar garantint una atenció adequada a totes les noves necessitats que han anat sorgint en els darrers anys en aquest àmbit.

Per això s'ha treballat un nou conveni (que també inclou al municipi veí de Vall-llobrega), amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, de qui depèn des de 1993 la gestió d'aquest servei, tal com correspon per als municipis de menys de 20 mil habitants.

Novetats del nou conveni
Entre altres propostes aquest acord inclourà novetats que permetran millorar i reforçar el servei, amb la incorporació d'un/a treballador/a social, un/a educador/a social i un/a administratiu/iva.

A banda també permetrà l'augment a jornada completa d'un/a integrador/a social per al Centre Obert; ampliant també a jornada completa l’atenció psicològica que es realitza en el Servei d’atenció psicològica de l’àrea d’atenció a la família.

En relació als Serveis de suport al Servei Bàsic d’Atenció Social, cal destacar que aquests seran finançats al 100% pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, sense cap despesa per part dels dos ajuntaments. Aquests serveis són concretament el Programa de fisioteràpia i cessió d’ajudes tècniques per a persones amb dependència, el Programa de promoció i implantació del servei de Teleassistència per a persones grans, i el Programa d’atenció a la dependència.

L'acord també suposa que el Consell Comarcal es responsabilitzi de la gestió de les Ajudes d’urgència social, així com la gestió del cobrament de la part que pertoca als usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària, el cost dels quals és assumit per l'ajuntament.

Les aportacions econòmiques seran revisades anualment en funció dels mòduls d’actualització anuals que apliqui el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i del cost real dels professionals contractats, tenint en compte possibles augments salarials.

El nou conveni dóna relleu al darrer que es va signar entre els dos ajuntaments i el Consell Comarcal del Baix Empordà l'any 2015. Aquest nou document es portarà, per a la seva aprovació, al ple de l'Ajuntament de Palamós que tindrà lloc demà dijous 17 d'octubre. Posteriorment es ratificarà també per part de l'Ajuntament de Vall-llobrega i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

Actualment l'Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) de Palamós i Vall-llobrega està format per: un/a educador/a social amb funcions de coordinació de l’equip, quatre diplomats/des en treball social, dues educadores socials (una a jornada completa i l'altra a mitja jornada), un/a auxiliar administratiu/va i tres treballadores familiars.

Foto: Acció Social, Ciutadania, Immigració i Cooperació.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments