13/11/2020 Medi Ambient

Es realitzen els treballs per protegir i consolidar les morfologies dunars de la platja de Castell

Durant aquesta setmana s'han dut a terme les tasques previstes, que s'han basat principalment en el confinament perimetral de la zona de dunes, amb pals i cordes, així com la ubicació de captadors de sorra en tots aquells àmbits de la platja que es considera important de senyalitzar i protegir. Amb aquesta actuació es volen consolidar i millorar els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja, millorar la resiliència de la mateixa sorra a fenòmens meteorològics intensos, fomentant la biodiversitat i milloraran paisatgísticament l’àmbit. Posteriorment és previst instal•lar la senyalització informativa d'aquests espais i les passeres que permeten el pas de les persones sense interferir en el desenvolupament de la duna.

L'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palamós ha executat durant aquesta setmana el projecte per a la millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell, un dels pocs àmbits litorals de la costa catalana que conserven tan bé l'estructura d'un espai natural compost per platja, duna i bosc.

Una vegada més l'Ajuntament de Palamós posa en valor aquesta destacada condició natural que té Castell, que es vol seguir millorant i protegint, seguint la línia d'actuació mediambiental que en els darrers anys ha permès realitzar també el projecte d'integració paisatgística i ordenació de l'ús públic d'aquest destacat paratge natural de Palamós, integrat en el PEIN Castell-Cap Roig i que inclou una de les platges més ben conservades de la Costa Brava.

Les actuacions que s'havien realitzat fins ara en el sistema dunar de Castell no havien permès una recuperació suficientment adequada d'aquest àmbit, tenint en compte que durant les èpoques de més afluència de persones en aquesta platja, molts d'aquests usuaris no han respectat la prohibició d'accedir als sistemes dunars. D'aquesta manera el ritme de protecció s'alenteix i les dunes no es regeneren suficientment.

Projecte de millora i consolidació de les dunes
Aquest nou projecte ha de permetre la restauració amb garanties d'aquest sistema dunar, com a motor de biodiversitat de l'àmbit, com a element de valor paisatgístic i com a eina natural per a la conservació i retenció de la sorra de la platja.

L'actuació permet consolidar i millorar els serveis ecosistèmics que aquesta comunitat natural dona a la platja, amb la retenció de sorres i estabilització de la platja, millorant la resiliència de la mateixa a fenòmens meteorològics intensos, fomentant la biodiversitat, i milloraran paisatgísticament l'àmbit.

Les tasques que ha realitzat una empresa especialitzada, s'han basat principalment en el confinament de la zona de dunes, renovant la tanca perimetral realitzada amb pals i corda.

També s'han instal•lat sistemes anomenats "trampes de sorra", que permeten sedimentar l'arena i retenir-la per tal que la platja mantingui sempre un bon nivell de sorra en tot el seu àmbit.

El projecte també preveu en una segona fase, la ubicació de cartells informatius d'aquest àmbit, així com la instal•lació de passeres en les zones de pas mitjançant les quals es permet la circulació de les persones, evitant que els usuaris d'aquest àmbit surtin d'aquests itineraris, trepitjant i malmetent els espais dunars i interferint en el seu correcte desenvolupament. A banda es preveu complementar aquestes actuacions, amb la retirada de la flora invasora que afecta aquests espais.

La Diputació de Girona ha estat l'encarregada de la redacció d'aquest projecte mitjançant les subvencions per al desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural.

Els treballs de millora i consolidació de les dunes de la platja de Castell, realitzats aquesta setmana, tenen un cost aproximat de 25.000 euros, una part dels quals són aportats per la mateixa Diputació de Girona, i que complementa l'Ajuntament de Palamós.

Foto: espai on s'ubica el sistema dunar de Castell.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments