16/11/2020 Servei de Premsa

Es modifica una part de la circulació del Barri Vell de Palamós amb motiu de les obres de canalització d'un nou col•lector

A partir del dimecres 18 de novembre, coincidint amb l'inici de la nova fase d'aquestes obres, no es permetrà que es pugui circular amb vehicle pel c/ de Tauler i Servià, així com pel tram de l’av/ de l’Onze de Setembre que transcórrer per la Planassa. Aquesta situació comportarà el canvi de sentit de circulació d’una secció del c/ de la Creu, que en el seu tram comprès entre el c/ de Tauler i Servià i el c/d’Adrià Álvarez, serà en direcció al c/ d’Adrià Álvarez, donant sortida als veïns del c/ de Pagès i Ortiz. Els vehicles que circulin de baixada pel c/ de la Creu, hauran de girar obligatòriament a l’esquerra coincidint amb el c/ d’Adrià Álvarez. El c/ Notaries, a partir de la plaça del Forn, serà només de baixada, en sentit de circulació cap al c/ de la Creu. Amb aquests canvis l'Ajuntament també modificarà el sentit de circulació del c/ Molins, que serà en direcció a la plaça de la Vila. Aquestes mesures de circulació tenen un caràcter provisional amb motiu de les obres del nou col•lector, tot i que si la prova esdevé satisfactòria, es proposarà que restin com a definitius, millorant i potenciant aquest àmbit com a espai per a vianants, i reduint exclusivament als veïns, el trànsit de vehicles al Barri Vell.

Aquest dimecres 18 de novembre entraran en vigor les modificacions de circulació d'una part dels carrers del Barri Vell. El motiu d'aquests canvis és l'inici d'una nova fase de les obres de construcció d'un nou col•lector per a una millor canalització de les aigües residuals d'una part del Barri Vell de Palamós, i que a partir de dimecres afectaran el carrer de Tauler i Servià, així com un tram de l’avinguda de l’Onze de Setembre, per on no es podrà circular amb vehicle.

Aquesta situació comportarà el canvi de sentit de circulació d’una secció del c/ de la Creu, que en el seu tram comprès entre el c/ de Tauler i Servià i el c/ d’Adrià Álvarez, serà en direcció al c/ d’Adrià Álvarez, donant sortida als vehicles dels veïns del darrer tram del c/ de Pagès i Ortiz. Precisament aquest carrer, i a diferència d'ara, serà de pas exclusiu per als seus veïns.

Els vehicles que circulin de baixada pel c/ de la Creu, hauran de girar obligatòriament a l’esquerra coincidint amb el c/ d’Adrià Álvarez. El c/ de les Notaries, a partir de la plaça del Forn, serà només de baixada, en sentit de circulació cap al c/ de la Creu.

Amb aquests canvis l'Ajuntament també modificarà el sentit de circulació del c/ Molins, que ara serà en direcció a la plaça de la Vila. Un cop els vehicles arribin a l’encreuament amb el c/ de Pagès i Ortiz, serà obligatori girar a la dreta, excepte per als veïns dels carrers Notaries, Mauri Vilar, Perill, Mal Pas, Ave Maria, de l'Arc, Bateria, Roda i Nou, que podran continuar pel carrer Molins i la plaça de la Vila per accedir als seus habitatges. Els carrers Roda i Nou, també modificaran el seu sentit de circulació, en aquest cas en direcció a l’avinguda de l’Onze de Setembre.

L'Ajuntament de Palamós ha comunicat aquestes modificacions de la circulació a tots els veïns de l'àmbit del Barri Vell, mitjançant una carta informativa, i dissabte passat va organitzar reunions en diversos punts d'aquells carrers que han estat directament afectats amb aquests canvis, amb la modificació de l'accés amb vehicle. L'alcalde i el regidor de Mobilitat varen encapçalar aquestes reunions, donant resposta als dubtes i preguntes dels veïns.

Totes aquestes mesures de circulació tenen un caràcter provisional amb motiu de les obres de canalització del nou col•lector a la zona de la Planassa, que es preveu que finalitzin a mitjans del mes de desembre, tot i que si la prova esdevé satisfactòria per a la mobilitat, es proposarà que restin com a definitius, amb l’objectiu de seguir millorant i potenciant aquest àmbit com a espai per a vianants, i així anar reduint exclusivament als veïns, el trànsit de vehicles al Barri Vell.

Projecte de construcció d'un nou col•lector
El passat dia 19 d'octubre es va iniciar el projecte de construcció d'un nou col•lector per a una millor canalització de les aigües residuals d'una part del Barri Vell de Palamós.

Es tracta concretament del darrer tram d'aquest sistema de sanejament que canalitza les aigües brutes provinents del sector sud del Barri Vell de Palamós (zona del Pedró) i que ho fa en el darrer tram de l'avinguda de l'Onze de Setembre amb un tram d'uns 120 metres, des del carrer de Tauler i Servià i fins davant les Escales del Casino, on connecta finalment amb la galeria que condueix aquestes aigües a l'estació de bombeig ubicada a Les Pites.

Actualment aquesta part final de la xarxa compta amb un calaix que, pels anys i dimensions, ha quedat obsolet quan hi ha situacions de molt cabal hidràulic que, de vegades, han provocat saturacions del sistema amb abocaments al carrer.

Amb aquesta obra es permetrà garantir una millor evacuació de les aigües residuals de la zona del Pedró, eliminant els sobreeiximents d’aigua residual i disminuint l’excés de càrrega en alguns punts de la xarxa. Aquest projecte complementarà les millores d'aquest tram de xarxa del Barri Vell, que fa uns dos anys ja va incloure la separació de la canalització de les aigües plujanes de les residuals en diversos carrers d'aquest àmbit.

Foto: imatge del plànol amb les modificacions de circulació previstes.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments