25/09/2013 Medi Ambient

Durant aquest estiu Palamós ha incrementat en un 38% el nombre de tones de brossa recollida de manera selectiva

Aquestes dades han estat compilades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós i s’extreuen del total de tones recollides durant els mesos de juliol i agost en les fraccions de vidre, envasos, orgànica, paper i cartró. El creixement s’ha produït en les diverses fraccions però ha estat molt significatiu en el vidre i l’orgànica que han augmentat el doble en el còmput global dels dos mesos. Les bones xifres aconseguides en l’àmbit de la recollida selectiva a Palamós ha estat motivada per l’efectiva resposta que el sector comercial i la ciutadania de la vila han tingut davant la posada en funcionament de les noves illes emergents ubicades en diversos punts del municipi, així com l’augment de la periodicitat de la recollida porta a porta als comerços i restaurants, que de tres dies ha passat a set. Aquest augment significatiu de la recollida selectiva representa també una important disminució de l’entrada de residus a l’abocador i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

Aquest estiu i concretament en els mesos de juliol i agost, el municipi de Palamós ha recollit de manera selectiva un total de 700,54 tones entre les fraccions de vidre, envasos, orgànica, paper i cartró.

Aquestes xifres aportades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós, suposen un increment del 38,07 % respecte a la recollida selectiva global d’aquestes fraccions aconseguida en el mateix període l’any 2012, i que en aquell cas es va situar en 507,97 tones.

Augment significatiu en la recollida de vidre i orgànica
El creixement s’ha produït en les diverses fraccions però ha estat molt significatiu en el vidre o l’orgànica que han augmentat el doble en el còmput global dels dos mesos. En el cas del vidre l’augment ha estat del 43 % al juliol i del 76 % a l’agost, i el d’orgànica del 63 % al juliol i 28 % l’agost.

També s’ha experimentat creixement, però en aquest cas més moderat, en la recollida del paper i cartró. Precisament en aquesta darrera fracció l’increment s’ha situat en un 9,55 % el juliol i en un 6,11 % a l’agost.

Disminució de residus a l’abocador
Aquest augment significatiu de la recollida selectiva a la vila representa també una important disminució de l’entrada de residus a l’abocador i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

Bona resposta dels sistemes aplicats i dels seus usuaris
Aquestes destacades xifres aconseguides en l’àmbit de la recollida selectiva a Palamós han estat motivades per la bona resposta que el sector comercial i la ciutadania de la vila han tingut davant la posada en funcionament de les noves illes emergents ubicades en diversos punts del municipi, així com l’augment de la periodicitat de la recollida porta a porta als comerços i restaurants, que de tres dies ha passat a set.

Amb la implementació d’aquests nous sistemes l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós vol seguir millorant l’entorn urbà i facilitar la recollida selectiva als ciutadans.

Les illes emergents i el porta a porta
La posada en funcionament a principis de juliol de les anomenades “Illes emergents” va permetre retirar, cada dia i durant nou hores, els contenidors de recollida de brossa de les àrees afectades i, per tant, del carrer. Amb aquest sistema els operaris de l’empresa concessionària del servei municipal de recollida de residus retiren del carrer els contenidors a partir de les 09 h del matí, procedint posteriorment a una neteja amb aigua a pressió de tota l’àrea d’aportació que ha quedat buida. Aquests contenidors tornen a quedar instal•lats de nou a partir de les 18 h restant en servei fins a les 09 h del matí del dia següent.

Les zones on de moment s’ha aplicat aquest nou pla pilot són al carrer d’Adrià Àlvarez, al passeig del Mar (davant jardins del brollador), i també a la baixada del port al costat de l’aparcament de la Planassa.

Paral•lelament a l’inici d’aquest sistema també es va reforçar el servei de recollida porta a porta, als comerços i restaurants, de la fracció orgànica, el vidre i el cartró.

Foto: imatge de contenidors soterrats situats al barri vell amb boques per a recollida selectiva.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments