Servei d'Arxiu Municipal

Carme Adroher Bona
Arxivera municipal

Parc dels Països Catalans, 3
17230 Palamós
carme.adroher@palamos.cat
arxiumunicipal@palamos.cat
De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Primer i tercer dissabte de mes de 9 h a 13 h

El Servei d’Arxiu Municipal és responsable de la salvaguarda, l'organització, la gestió i la divulgació dels documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Palamós des del s.XIII fins a l’actualitat. Custodia, també, fons i col•leccions documentals de particulars, associacions i empreses vinculades al municipi.

Com a servei públic és un element bàsic de suport a la gestió municipal, una plataforma d’informació i documentació a disposició de l’Ajuntament i de la ciutadania. Té com a missió la protecció i la recuperació del patrimoni documental del municipi.

Custodia prop de 1.300 m lineals de documentació, dels quals quasi 50 metres són documents de Palamós i de Sant Joan anteriors a l’any 1900. El Servei d’Arxiu ofereix informació documental i bibliogràfica sobre Palamós, consulta de documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció legal), suport a la recerca, assessorament sobre tractament de la documentació, activitats pedagògiques i col•laboració en iniciatives de difusió del patrimoni del municipi.


Destacats

 • NOU QUADERN DEL PREMI DE RECERCA
 • LLIURAMENT DE LA BECA LA EQUITATIVA A UN PROJECTE SOBRE LA HISTÒRIA DE LA PREMSA A PALAMÓS

Premi de Recerca Vila de Palamós

 • Resum premi 2014-2015
 • Resum premi 2012-2013
 • Guia turística premi 2012-2013
 • Resum premi 2007-2008
 • Resum premi 2008-2009
 • Eix cronològic premi 2008-2009
 • Resum premi 2009-2010
 • Resum premi 2010-2011
 • Cartografia premi 2010-2011
 • Resum premi 2010-2011
 • Part pràctica premi 2010-2011
 • Resum premi 2011-2012

Beca Cooperativa La Equitativa

 • Resultat 7a edició Beca. La gamba de Palamós: noves eines genètiques per a la sostenibilitat del recurs pesquer a la Confraria de Palamós. M.I. Roldán
 • Resultat 6a edició Beca. Un segle de La Equitativa. X. Paunero i O. Montes
 • Resultat 5a edició Beca. Salvem Castell. La veu d'un poble. F.Antúnez
 • Resultat 4a edició Beca. Avaluació de la riera Aubi. E.López i S.Medina

Llibres d'actes del Ple (1833 - 1894)

Documents singulars

 • Manual del Comú de Palamós, 1565-1574
 • Índex del Manual del Comú
 • Privilegis de 1358 i 1448. Pergamí núm. 12

Marinada (1914 - 1930)

Programes Festa Major (1911 - 1950)

La Senyera (1898)

Nostre Ideal Club (1936-1937)

Els espais del 1714 a Palamós

 • Els espais del 1714 a Palamós

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments