Documare: Centre de documentació de la pesca i el mar

Alfons Garrido

Museu de la Pesca
Moll pesquer, s/n
17230 Palamós
Tel. 972 60 04 24
info@documare.org

Documare és un servei de referència bibliogràfic i documental ubicat a la Casa Montaner especialitzat en la temàtica marítima i pesquer quer té per objectiu de construir coneixement, posar en valor i sensibilitzar la societat vers l’activitat, la cultura i el patrimoni marítim.

Documare compta amb una de les més complertes i actualitzades biblioteques especialitzades en pesca marítima de la Mediterrània Occidental. Manté una estreta relació amb el sector pesquer local i els seus gestors, esdevenint una peça en el projecte de valorització patrimonial del sector pesquer a nivell local i regional a través del Museu de la Pesca.

Compta amb el segell de qualitat que atorga la vinculació i el treball conjunt amb la Universitat de Girona i el Servei de Biblioteques

Des de la seva inauguració l’any 2006, Documare participa en iniciatives i projectes que investiguin, documentin, donin rellevància i acostin a la societat les característiques del sector pesquer i el seu patrimoni històric, social i cultural. Constitueix un centre de referència en documentació marítima i pesquera des del punt de vista de les Ciències Socials i les Humanitats, tot aplegant, classificant i difonent un fons documental divers i de qualitat, gestionat eficaçment, rellevant i adequat a les necessitats dels usuaris.

És un servei d’informació adaptat als usuaris i a les institucions que elabora i difon materials i eines de suport a la recerca en l’àmbit marítim i pesquer per posar en valor el coneixement del sector, les característiques i els seus productes.

Assessora i donar suport documental i tècnic als projectes i activitats de recerca relacionades amb la temàtica pesquera, tant d’usuaris externs (treballs de batxillerat, universitaris, periodístics, etc.) com del Museu de la Pesca o al Càtedra d’Estudis Marítims, mantenint també línies de recerca pròpies.

Participa també en diferents fòrums nacionals i internacionals de la documentació científica com a agent actiu.

L’assoliment d’aquests objectius es recolza en una gestió integral de la informació i el coneixement, tot constituint un servei d’atenció al públic presencial i virtual, que respon a les necessitats informatives relacionades amb el contingut de les seves col·leccions, del sector pesquer i de l’àmbit marítim i pesquer. Per això dissenyar eines de suport a la recerca i crea continguts adreçats a l’ensenyament primari, secundari i àmbit universitari, tant d’abast locall com nacional o internacional. Està coordinats amb el programa difusió cultural del Museu de la Pesca i la Càtedra d’Estudis Marítims, alhora que és plataforma per a l’organització de trobades, conferències i xerrades.

Mapa del web | Avís legal | Ajuntament de Palamós © 2016 - C. Major 56 Tel. 972 60 00 26 (de 9h a 14h) | Dades de contacte | Bústia de suggeriments